Publicatiedatum: 18 november 2016 – Reporter: Albert Hendriks

In 2016 meer boten op vaarroute door bos- en heiderijk Oost-Friesland

OOSTERWOLDE (NL) – “Het is definitief,” zegt Bram Hulsman, projectmanager van het Friese Merenproject. “Vanaf het nieuwe vaarseizoen 2017 wordt er geen entree meer geheven op de Friese turfroute.”

Daarmee verliest de beherende stichting ‘De Nije Kompanjons’ een grote bron van inkomsten, namelijk 1/3 van €20,- aan tolgeld per boot. 2/3 ging naar de provincie die veel waarde hecht aan vrij varen door Friesland, inclusief een herkenbaar bedieningsregiem van bruggen en sluizen. De openingsperiode van de Turfroute blijft voorlopig zo als hij nu is: van half mei tot half september en geen brug- en sluisbediening op zon- en feestdagen.
“De provincie streeft ook naar bediening op zon- en feestdagen,” maar Hulsman zegt te weten dat dat in bepaalde gemeenten gevoelig ligt, al zijn in talrijke plaatsen in oostelijk Friesland de winkels ook op zondag open. Van vrij entree en wellicht later ook openstelling op zon- en feestdagen wordt een enorme boost in de recreatieve ontwikkeling van de Friese Wouden verwacht.

Fietsers kijken graag naar het schutten van boten die de Turfroute bevaren, zoals hier in Wijnjeterpverlaat in de gemeente Opsterland.

 Fietsers kijken graag naar het schutten van boten die de Turfroute bevaren, zoals hier in Wijnjeterpverlaat in de gemeente Opsterland.

Publicatiedatum: 3 november 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Friesland Holland kiest voor horecabedrijven als rustpunten voor fietsers en wandelaars

WOLVEGA (NL) – In het kader van de promotie van Fryslân als fiets- en vaarprovincie introduceert het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, een serie van 49 slimme fietskaartjes met “resting points”, rustpunten, pauzeplekken. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân wil naar het voorbeeld van de streek De Frije Wiken rondom Heerenveen en Jubbega echter het Friese woord “pypskoft” gebruiken. Dat staat op het Friestalige platteland voor een korte (rook)pauze van landarbeiders en turfgravers, maar in niet-Friestalige delen van de provincie, zoals in de Nedersaksische Stellingwerven, is “pypskoft” geen gangbaar woord.

Het internationaal toeristen wervende Friesland Holland vindt het in heel Nederland en in het buitenland gangbare “rustpunt” en “resting point” veel beter en stimuleert met die aanduiding op kaarten het bezoek aan bestaande rustpunten, zoals de talrijke cafés, restaurants, snackbars, terrassen, theetuinen en campingkantines. Ook voor de promotie van de Friese Tulpenroute in Dokkum en omstreken gebruikt Friesland Holland al enige tijd ‘Resting Points’.

01
Onthulling van het eerste Pypskoft-bord in Hoornsterzwaag op 26 juni 2015 in De Frije Wiken, een in de regio in 2015 bedachte naam voor de promotie van het voormalige turfwinningsgebied ten oosten van Heerenveen (Jubbega, Gorredijk en omstreken) © Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst

Publicatiedatum: 1 november 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Landschapscamping en paardenopfokkerij Het Koningsdiep in Beetsterzwaag

BEETSTERZWAAG (NL) – Het recreatiebedrijf van Mien en Ruurd Ooosterwoud is officieel in Ureterp gevestigd, maar geografisch en toeristisch gezien hoort het bij de adellijke parkbossen van Beetsterzwaag. “In het dal van het Koningsdiep,” vertelt mevrouw Oosterwoud trots. Alsof we het over de Donau hebben.

Het in het groene landschap verstopte donkere stroompje uit de ijstijd verkeert in goed gezelschap van kruidenrijke weilanden, oude boerderijtjes, stoere bossen, schitterende heidevelden, schapen, Exmoorpony’s, Schotse Hooglanders, zandverstuivingen, drinkpoelen, vennen en pingoruïnes (kraters uit de ijstijd) rondom Beetsterzwaag en Bakkeveen. In dit 180.000 tot 130.000 jaar geleden door een 200 meter dikke ijsmassa geknede landschap heeft het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, in samenwerking met plaatselijke ondernemers, kenners van de streek, de fietsroute van het jaar 2017 uitgezet. Opdat geen toerist iets mist.

Vuur en vlam: Mien Oosterwoud bereist het hele Nederlandse kampeerbeurzenland om de Friese Wouden aan de man te brengen en vooral de regio Beetsterzwaag-Bakkeveen.

Vuur en vlam: Mien Oosterwoud bereist het hele Nederlandse kampeerbeurzenland om de Friese Wouden aan de man te brengen en vooral de regio Beetsterzwaag-Bakkeveen.

Parkboerderij met paarden
De boerderij van de familie Oosterwoud is een eigenlijk een groot paardenopfokbedrijf, omringd door eigen bossen en natuurlijke weiden met een omvang van ca. 50 hectare. Een verbindingskanaaltje leidt de op de camping of in de groepsaccommodatie verblijvende kanoërs en suppers naar het beekje voor een unieke expeditie door de natuur van de gemeente Opsterland. Ongelofelijk mooi terrein vinden buitenlanders die veelal met een camper of een caravan naar Beetsterzwaag komen. “Schotten, Italianen, noem maar op. Mensen die zeer geïnteresseerd zijn in het ontstaan van het bijzondere landschap rondom ons bedrijf. Waar vind je dit? Hier is niks plat.” Mevrouw Oosterwoud zwaait bij wijze van spreken de stoofperen van de boom om je tot een nauwkeurige observatie te dwingen.

Publicatiedatum: 31 oktober 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Handige fietskaartjes als toeristenlokkers

HEERENVEEN /NOORDWOLDE (NL) – In het kader van de promotie van de Friese Wouden en de Turfroute als fiets- en vaarroute introduceert het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, een serie slimme fietskaartjes. Deze Pocket Cycle Maps® zijn ook interessant voor boottoeristen: zij kunnen op meerdere plekken overstappen op de fiets. 

Na het eerste fietskaartje, Beetsterzwaag-Bakkeveen, is nu nummer twee productieklaar: Heerenveen-Noordwolde. De door de redactie van Fries Nieuws gesteste toeristische ronde van 68 km leidt de fietser naar de meest verrassende plekken van Zuidoost-Friesland. 

Pocket Cycle Map nummer 2: Heerenveen-Noordwolde.

Pocket Cycle Map nummer 2: Heerenveen-Noordwolde. © Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst

Publicatiedatum: 13 oktober 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Friese speciaalbieren zeer gewild: explosieve toename aantal brouwers in Friesland

ÂLDTSJERK (NL) – ‘Fries bier van het jaar 2017’. Die titel verleent het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, aan Kâld Kletske Galjes, gagelbier van Brouwerij De Hoge Stins van Sytze Hoogstins uit Burgum. De titel zou al eerder aan dit ongefilterde en ongepasteuriseerde biertje uit de Friese Wouden worden verleend. Dat ging deze zomer niet door omdat de nieuwsdienst van het promotiebureau geen foto’s kon maken van het brouwproces als bewijs van originaliteit (gagel als unieke smaakmaker naast bitterhop) en streekgebondenheid (water uit de Friese Wouden en brouwen in de Friese Wouden).

Er waren geen gagelbladeren meer; er moest op nieuwe oogst uit de kruidentuin van kweker Ida Haarsma uit Sumar (bij Burgum) worden gewacht. 25 zakjes met gedroogd blad, gezamenlijk 5 kg, had de Burgumer meesterbrouwer nodig voor 1000 liter gagelbier. De gagel vervangt de aromahop en wordt naast bitterhop gebruikt. Die mix zorgt voor de kenmerkende smaak die dit voorjaar bij de introductie in De Kruidhof in Buitenpost zo aansloeg bij speciaalbierliefhebbers in Friesland, dat Hoogstins in een paar weken tijd van zijn hele voorraad af was.

Fries bier van het jaar. © Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.

Kâld Kletske Galjes. Fries bier van het jaar. © Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.

Publicatiedatum: 19 september 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Mulligan op golfbaan Heerenveen en Coffee Central Leeuwarden hoog in Koffie Top 100

HEERENVEEN (NL) – De beste koffiezetter van Friesland is Mulligan, het door Ruben Dijkstra gerunde clubhuis van Golfclub Heidemeer in Heerenveen. Velen weten Mulligan, al een paar jaar aan de top in de koffiewereld, niet te vinden. Het zit verborgen in een woonwijk in het zuidelijke deel van Heerenveen, in het groen op het adres Heidemeer 2, vlakbij de toegangsweg naar Fletcher Hotel Heidehof. Iedereen is er welkom. Vanuit het clubhuis kan men onder het genot van een koffiecreatie van Dijkstra genieten van beginnende en gevorderde golfers.

Ruben Dijkstra weet alles van koffie en golf.

Ruben Dijkstra weet alles van koffie en golf.

Dijkstra bezet plaats 19 op de landelijke ranglijst Koffie Top 100 2016 van Misset Horeca. Coffee Central van Bouwinus Sikkes aan de Wirdumerdijk in Leeuwarden kreeg plaats 21 op de landelijke lijst toegewezen door de undercover testers en is daarmee de op één na beste van Friesland. Beide toppers betrekken geen bonen van Friese koffiebranders als Douwe Egberts in Joure en Brandsma in Bolsward, maar respectievelijk van Mocca d’Or uit Zwolle en Peeze uit Arnhem.

Publicatiedatum: 1 september 2016 – Reporter: Albert Hendriks

De 4 Elementen in Stroobos, op de grens van Friesland met Groningen

STROOBOS (NL) – Als je over water van Groningen komt, vaar je bij het Friese Stroobos, op de provinciegrens, recht op een schiereiland af: De 4 Elementen. Het staat er met joekels van witte letters op de walkant. Kom je met de camper van de Friese kant en je hebt Groningerstreek 4 in je navigatiesysteem ingevoerd, dan rij je bij wijze van spreken dwars door een veevoederfabriek, langs het Prinses Margrietkanaal, naar een entree die een miljoenenvilla niet zou misstaan.

Grote binnenschepen varen dag en nacht door het brede kanaal dat voor de wal van De 4 Elementen twee namen draagt vanwege de grens aldaar tussen Friesland en Groningen: Prinses Margrietkanaal en Van Starkenborghkanaal. De camping- en havengasten en Janny Reitsema zelf ook genieten van het schouwspel. De scheepsmotoren hoor je niet of amper, de schippers, op weg naar Lemmer of Delfzijl, groeten je vriendelijk.

Grote binnenschepen varen dag en nacht door het brede kanaal dat voor de wal van De 4 Elementen twee namen draagt vanwege de grens aldaar tussen Friesland en Groningen: Prinses Margrietkanaal en Van Starkenborghkanaal. De camping- en havengasten en Janny Reitsema zelf ook genieten van het schouwspel. De scheepsmotoren hoor je niet of amper, de schippers, op weg naar Lemmer of Delfzijl, groeten je vriendelijk.

Publicatiedatum: 25 augustus 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Kunstroute Friesland

FEANWÂLDEN/FEINSUM (NL) – “Met waterverf schilderen is een spannende techniek,” zegt Margreet Braaksma-Loonstra uit Feanwâlden (Veenwouden). “De verf heeft magische en soms ongrijpbare effecten. Het is juist dit spontane karakter van de verf dat het boeiend maakt om met een aquarel aan de slag te gaan. Laat een penseel over het papier glijden en observeer hoe de kleuren in elkaar overgaan tijdens het ‘nat-in-nat’ werken. Het geeft veel voldoening en ontspanning om hiermee bezig te zijn.”

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.


Aquarelleren kun je leren. Op dinsdag 20 september in Buitenpost, op woensdag 21 september en donderdag 22 september in Dokkum en vrijdag 23 september 2016 in Leeuwarden is het mogelijk om bij Margreet een gratis proefles aquarelleren te volgen. Zij geeft al tien jaar schildercursussen op verschillende locaties in Friesland. Mocht je na de proefles willen blijven schilderen dan kan aansluitend een cursus van acht lessen worden gevolgd.

“Tijdens de lessen worden verschillende technieken behandeld en worden prachtige aquarellen gemaakt. Voor zowel de proefles als de cursus heeft de cursist geen teken- of schilderervaring nodig.” Voor meer informatie kun je bellen met 06-12665263 of kijken op www.facebook.com/margreet.braaksma.loonstra en http://www.ceruleum.nl/

Kunst van Jan Mostert in kerk op terp
Beeldend kunstenaar Jan Mostert uit Deventer (www.janmostertlandschappen.nl) exposeert van 2 september tot en met 2 oktober 2016 iedere vrijdag, zaterdag en zondag in de oude kerk op de terp van Feinsum, twee kilometer ten noorden van Stiens. De meeste schilderijen zijn gemaakt in zijn atelier in Marrum aan de Friese kust van de Waddenzee, hét thema van Mostert. “Het is (nog) één van de weinige streken in Nederland waar de combinatie wind en horizon het beeld en het gevoel bepalen.

Feinsum (Finkum) aan de Middelzee
Feinsum, tot 2009 Finkum, lag ooit aan de Middelzee, die met de Marne, ook een zeearm, omstreeks 500 na Christus het gehele oude zeekleigebied in het noorden van Friesland omarmde. Het terpengebied Westergo was tussen 300 en 500 na Christus door stijging van de zeespiegel heel geleidelijk één groot eiland geworden. Bolsward lag aan de Marne, Leeuwarden en Feinsum lagen aan de Middelzee. Sneek in het binnenland lag maar een paar kilometer van het punt waar de Marne en de Middelzee elkander raakten. Tussen 800 en 1200 ontstond de Zuiderzee uit het kleine Aelmere (eerder, in de Romeinse tijd, na het begin van de jaartelling ‘Lacus Flevo’, Flevomeer) als gevolg van vele overstromingen. Toen verlandden juist de Marne en Middelzee. De drooglegging van de Friese binnenzeeën werd bevorderd door de aanleg van de Slachtedyk door monniken.

Slachtedyk
Natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea over deze 1000 jaar oude dijk: “De Slachtedyk is een eeuwenoude dijk die zich slingerend een weg baant door het overwegend groene land tussen Oosterbierum en Raerd. De Slachte steekt zo’n anderhalve meter boven het omliggende landschap uit. Het lijkt bijna niks zo’n dijkje, maar toch is het een heel belangrijk wapen geweest in de strijd tegen het water. Deze 42 kilometer lange slaperdijk beschermde eeuwenlang een flink deel van noordwest-Fryslân tegen het water.

Al meer dan duizend jaar geleden legde men de eerste stukjes van de Slachtedyk aan, in de tijd dat de Middelzee hier nog vrij spel had. Het landschap van toen is te vergelijken met het tegenwoordige waddengebied, met kwelders en slenken. Met de dijk perkten de mensen de macht van het water in. Aan de binnenkant bouwden ze hun huizen, op terpen om ook bij extreem hoog water droge voeten te houden.

Het duurde tot het jaar 1200 voordat de losse stukjes dijk aan elkaar werden gesmeed. Vijftig jaar later werd de Middelzee afgesloten, waarna de Slachte de functie hield van binnendijk voor extra bescherming. Tot in 1995 bleef deze officiële status van slaperdijk behouden. Met het verlies van de waterkerende functie was de Slachtedyk voor het waterschap niet meer interessant. Als beeldbepalend cultuurhistorisch element in het landschap blijft de dijk echter voor Fryslân wél bijzonder waardevol.”

Aan Elfsteden schaats- en vaarroute
Feinsum (ruim 100 inwoners) ligt nu aan de Feinsumer Feart, een paar kilometer ten noorden van Stiens op de route Leeuwarden-Holwerd-Ameland. De vaart is een onderdeel van de Noordelijke Elfstedenvaarroute en schaatsroute. De in Romaanse stijl gebouwde kerk waarin Jan Mostert exposeert en de omringende woningen staan op de rand van een oude kwelder (hoger gelegen buitendijks land) tussen Jelsum en Hijum. De terp ontstond 2000 jaar geleden en was in de Middeleeuwen vermoedelijk een buitenhof, een soort boerderij, van het klooster Mariëngaarde dat veel grond in het noorden van Friesland bezat. Monniken en lekenbroeders waren er op de klei werkzaam. Toen het klooster in 1580 de macht verloor, namen vier adellijke families deze over. De belangrijkste hiervan was het geslacht Holdinga, eigenaren van Holdingastate. In 1640 stierf dit geslacht uit.

De kerk
Oude kerken bepalen de ‘skyline’ van het Friese landschap. Nergens anders in Europa zijn zoveel laatmiddeleeuwse kerken te vinden als in Noord-Nederland. Een rijkdom die het behouden waard is. Steeds meer monumentale kerkgebouwen verliezen hun oorspronkelijke functie. De Stichting Alde Fryske Tsjerken wil voorkomen dat ze verdwijnen. Ze doet dat door in bijzondere gevallen rijksmonumentale kerken in eigendom over te nemen.

De Stichting Alde Fryske Tsjerken over de uit de 13-de eeuw daterende Sint-Vituskerk: “Het kerkgebouw is opgetrokken uit rode en gele baksteen. Het koor is rond 1500 vervangen door een koor in gotische stijl dat in de zeventiende eeuw een rechte sluiting kreeg. Halverwege de noordzijde heeft een aanbouwsel gezeten dat later weer verwijderd is. Een zwaar geprofileerde rondboog herinnert daaraan. In de noordmuur zijn twee kleine romaanse vensters te zien. Het koor heeft aan deze zijde een klein gotisch spitsboogvenster. De ingang dateert ook uit de gotische periode, herkenbaar aan de spitsboog. Aan de zuidzijde zijn in het koor twee lancetvensters te zien en een breder spitsboogvenster met een bakstenen vorktracering in de muur. Verder twee spitsboogvensters van jongere leeftijd, en een dichtgemetselde laatgotische ingang, bekroond met drie met spaarvelden gevulde nissen.

Het interieur is vergaand aangepast in de loop der tijd. De banken zijn verwijderd. Wat resteert is de preekstoel uit de zeventiende eeuw en een herenbank die afkomstig is uit de hervormde kerk van Hurdegaryp. Het plafond bestaat uit een zestiende eeuws tongewelf dat is aangebracht ter vervanging van een stenen gewelf waarvan de sporen nog in de noordwand zijn te herkennen.

Verder bevinden zich in de kerkvloer negen rijk gebeeldhouwde grafzerken met alliantiewapens en medaillonkoppen in de hoeken. Onder het koor bevinden zich grafkelders van de families Grovestins en Holwerda. De slanke, ongelede zadeldaktoren dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuw. De gepaard galmgaten staan in rondboognissen. Het orgel is in 1913 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga uit Leeuwarden.

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

Aquarelleren kun je leren in de Friese Wouden bij Margreet Braaksma-Loonstra. Info: http://www.ceruleum.nl/.

2a SAM 2991 

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

Werk van Jan Mostert. Info: www.janmostertlandschappen.nl

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl)

De eeuwenoude kerk van Feinsum (Finkum) aan de noordelijke Elfstedenroute vaar- en schaatsroute (www.elfstedenroute.nl). Fotografie: ©Albert Hendriks Friesland Holland Nieuwsdienst.  

Publicatiedatum: 27 mei 2016 – Reporter: Albert Hendriks

Facelift Grou bekroond met VVV kantoor

GROU (NL) – In Beetsterzwaag verdween een toeristeninformatiebureau, ondergebracht in de voormalige Rabobank aan de Hoofdstraat, binnen een jaar. In Grou, waar ze enkele mastlengtes ambitieuzer zijn, verrees een gastvrij promotiekantoor aan Halbertsma’s Plein.

Vrijdagavond 20 mei 2016 verzocht Grou-promotor Ivo Krikke (rechts) de burgemeester van de culturele hoofdstad van Europa in 2018, Ferd Crone van Leeuwarden (met ketting om) het eigen Grouster toeristeninformatiekantoor te openen. Naast de eerste burger van Leeuwarden zeilkoningin Nynke Sinnema (met sjerp) en hofdame Hanneke Visser.

Vrijdagavond 20 mei 2016 verzocht Grou-promotor Ivo Krikke (rechts) de burgemeester van de culturele hoofdstad van Europa in 2018, Ferd Crone van Leeuwarden (met ketting om) het eigen Grouster toeristeninformatiekantoor te openen. Naast de eerste burger van Leeuwarden zeilkoningin Nynke Sinnema (met sjerp) en hofdame Hanneke Visser.

De officiële opening werd vrijdagavond 20 mei 2016 verricht door de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, de 22-jarige sylkeninginne (zeilkoningin) Nynke Sinnema en haar één jaar oudere hofdame Hanneke Visser na een toespraak van Ivo Krikke. Hij is voorzitter van de december 2015 opgerichte Stichting Promotie Grou.

“Dat is de nieuwe spreekbuis van Grou namens alle belangenorganisaties, waaronder Business Club Grou, Plaatselijk Belang Grou en Skûtsjecommissie Grou,” legt Krikke, in het dagelijks leven toeleverancier van horecabedrijven in Noord-Nederland, uit. “Ons nieuwe VVV-kantoor, een officieel VVV agentschap in samenwerking met VVV-Leeuwarden, is een loket voor inwoners, ondernemers én toeristen. Het is een concreet resultaat van de in december 2015 opgerichte Stichting Promotie Grou. We moesten het vijf jaar zonder VVV-kantoor stellen. Het nieuwe informatiekantoor wordt volledig gerund door vrijwilligers, Grousters.”

Publicatiedatum: 19 mei 2016 – Reporter: Albert Hendriks

14 mei geopende Turfroute in 2018 ook geschikt voor grote huurjachten

1P5150688
Sieger Mulder uit Oldeberkoop (rechts), als bestuurslid van De Nije Kompanjons belast met de promotie van de Turfroute, denkt dat de vaarroute door Zuid-Oost Friesland twee keer zoveel boten zal trekken, vooral huurjachten, als de Opsterlandse Compagnonsvaart uitgediept is (eind 2017) en het Polderhoofdkanaal en de Drachtstervaart zich qua sluis- en brugbediening aansluiten op de tijden van de Turfroute. Geheel links bestuurslid Fokke Stoker uit Hemrik, en tweede van rechts voorzitter Jantienus Have uit Oosterwolde. In het midden een serveerster van De Vergulde Turf, bij gelegenheid Miss Turfroute.

GORREDIJK (NL) – De bemanning van het Gorredijkster skûtsje ‘Drie Gebroeders’ heeft zaterdagmiddag 14 mei 2016 de Turfroute in Gorredijk “opengesnoeid”. Takken van een boom aan de Opsterlandse Compagnonsvaart, vlak voor de Gerk Numanbrug in het centrum, bleven haken achter de stagen van de torenhoge mast. Aan bakboordzijde daalde een flinke tak neer op het bestuur van De Nije Kompanjons, dat de Turfroute in stand houdt en promoot, en Opsterlands wethouder Rob Jonkman.

Een groenere opening konden de niet gehelmde, maar wel goed gemutste heren zich niet voorstellen. Zo’n 500 Gorredijksters genoten van de opening van de deels verbeterde vaarroute door de Friese Wouden en hun snelle IFKS-skûtsje waarmee ooit turf, aarde en mest werd vervoerd.